Detail of the student project

List
Topic:Softwarová aplikace pro přenos dat mezi cloudem a chytrým mobilním telefonem pro aplikace v home care
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. et. Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte, implementujte a otestujte software přenášející data mezi mobilním telefonem a webovým home care cloudem. SW umožní přenos dat mezi chytrým mobilním telefonem na straně jedné a cloudem (např. Enterprise IoT Platform Losant) na straně druhé. V rámci rešeršní části analyzujte potřeby sdílení dat v home care, vyhledejte vhodná cloudová řešení a vyberte optimální rozhraní a metody přenosu dat mezi home care, cloudem a mobilním telefonem. Mobilní aplikace umožní import a export dat z a do cloudu. SW umožní nastavit parametry cloudu, vytváření databází dat získaných ze zařízení připojených do home care systému, vizuální interpretaci těchto dat. Pro implementaci zvolte vhodný programovací jazyk pro OS Android. Navržené metody a vytvořený nástroj otestujte a statisticky vyhodnoťte aplikovatelnost vámi navrženého systému a metod pro home care praxi.
Bibliography:ACKO, Luboslav. Android - Kompletní průvodce vývojáře. Albatros Media a. s., [2017]. 648 str. ISBN: 978-80-251-4875-4
LEA, Perry. IoT and Edge Computing for Architects: Implementing edge and IoT systems from sensors to clouds with communication systems, analytics, and security, 2nd Edition. Packt Publishing, March 6, 2020. 632 pages. ISBN-13 : 978-1839214806
DEY, Nilanjan, CHAKI, Jyotismita, KUMAR Rajesh. Paperback Sensors for Health Monitoring, 1st Edition. Academic Press, 29th August 2019. 322 pages. ISBN: 9780128193617
Responsible person: Petr Pošík