Detail of the student project

List
Topic:Skupina autonomních dronů Ryze Tello
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Dron Ryze Tello lze ovládat z počítače přes wifi připojení. V novém SDK lze nastavit připojení dronu Tello na známý AP a díku tomu je jednoduché ovládat více dronů současně. Cílem práce je oživit skupinu dronů Ryze Tello a s využitím výsledků jiných prací implementovat skupinové chování dronů.
Responsible person: Petr Pošík