Detail of the student project

List
Topic:Plánování pohybu s využitím patternů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vojtěch Vonásek, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem plánování pohybu je nalézt bezkolizní cestu pro objekt v prostředí s překážkami. Algoritmy plánování pohybu se nejčastěji používají v robotice (plánování pohybu manipulátorů, mobilních robotů, helikoptér atd.), ale např. i v CAD systémech či dokonce ve výpočetní biochemii.

Cílem projektu je navrhnout metody pro tzv. sampling-based plánování s využitím knihovny (databáze) cest pro stejné nebo podobné objekty. Úkolem bude implementovat existující state-of-the-art techniky pro určování podobnosti 3D objektů, navrhnout metodu pro hledání podobných objektů 3D v databázi, a návrh algoritmu pro využití těchto trajektorií pro prohledávání konfiguračního prostoru.

Výstupem projektu je funkční programv c/c++/python a technická zpráva.


Požadavky: práce v Linux/Unix prostředí, znalost skriptovacích jazyků (Python, Ruby..) a znalost Blender výhodou.
Responsible person: Petr Pošík