Detail of the student project

List
Topic:Klasifikace textu mimo cílovou doménu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Petr Lorenc
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Práce bude probíhat v následujících bodech:
1. Seznámení s již existujícími postupy pro OOD (Out of domain) klasifikaci textu
2. Replikace výsledků v dohodnutém přístupu
* Výběr trénovacích, testovacích a validačních dat
3. Navrhnutí možných dalších přístupů k řešení problému
4. Porovnání navržených řešení s již existujícími technologiemi
Bibliography:* https://arxiv.org/pdf/1909.02027.pdf
* https://www.researchgate.net/publication/3457711_Out-of-Domain_Utterance_Detection_Using_Classification_Confidences_of_Multiple_Topics
* https://arxiv.org/pdf/1909.03862.pdf
* https://arxiv.org/abs/1909.05357
* https://arxiv.org/abs/1912.12800
Responsible person: Petr Pošík