Detail of the student project

List
Topic:Behaviorální analýza data
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Behaviorální analýza dat je moderní metodou sběru dat, která využívá senzorických funkcí mobilního telefonu pro dlouhodobé anonymní monitorování chování pacienta. Metoda nachází aplikace zejména v oblasti psychiatrické péče a dalších oblastí medicíny, zejména moderních civilizačních chorob.
Bibliography:Analýza a visualizace dat: Matlab, Python, R
Zkušenosti s dokerizací a orchestrací: Docker, Docker Swarm

MOOD STATE PREDICTION FROM SPEECH OF VARYING ACOUSTIC QUALITY FOR INDIVIDUALS WITH BIPOLAR DISORDER, Gideon, 2016

Recognition of Depression in Bipolar Disorder: Leveraging Cohort and Person-Specific Knowledge, Khorram, 2016

ECOLOGICALLY VALID LONG-TERM MOOD MONITORING OF INDIVIDUALS WITH BIPOLAR DISORDER USING SPEECH,

Realizing the Potential of Mobile Mental Health: New Methods for New Data in Psychiatry
Responsible person: Petr Pošík