Detail of the student project

List
Topic:Segmentace 3D modelů pro plánování pohybu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vojtěch Vonásek, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem plánování pohybu je nalézt bezkolizní cestu pro objekt v prostředí s překážkami. Algoritmy plánování pohybu se nejčastěji používají v robotice (plánování pohybu manipulátorů, mobilních robotů, helikoptér atd.), ale např. i v CAD systémech či dokonce ve výpočetní biochemii. 3D objekty lze reprezentovat např. tzv. 3D meshem. V případě složitých objektů je vhodné je pro účely plánování nejprve zjednodušit. Cílem práce je a) implementovat vybrané state-of-the-art algoritmy pro segmentaci 3D objektů a b) navrhnout a implementovat algoritmus pro plánování pohybu s využitím segmentovaných objektů.
Responsible person: Petr Pošík