Detail of the student project

List
Topic:Usnadnění komunikace (přenosu dat) při tvorbě experimentálních hraček a rehabilitačních pomůcek obsahujících různorodé senzory.
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:V asistivních technologiích a lékařství jsou stále více potřeba experimentální pomůcky ve formě různých předmětů nebo dokonce hraček nejen pro měření, ale hlavně pro cvičení / rehabilitaci lidí po různých úrazech / nehodách (mozkové příhody, těžké úrazy, demence, ...). Tvorbu takovýchto prostředků velmi brzdí nutnost stálého vytváření komunikačních kanálů pro přenos dat ze začleněných senzorů (pohyb, tlak, teplota, ...). Data ze senzorů (experimentálně osazovaných) je nutno ukládat a vyhodnocovat zejména na PC. Tuto práci by velmi usnadnila programová knihovna vytvořená pro často používané procesorové moduly a běžně používané komunikační kanály.

Petr Novák, CIIRC, novakpe@cvut.cz / petr.novak.3@cvut.cz
Bibliography:WWW stránky podobných projektů.
Návody a manuály na potřebný HW (ARM, ESP32, ...).
Návody a manuály na C/C++.
Návody a manuály na .NET C#
(Bude upřesněno podle dohody s vedoucím práce).
Responsible person: Petr Pošík