Detail of the student project

List
Topic:Přístupnost PDF dokumentů pro zrakově postižené uživatele
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:PDF, dnes nejrozšířenější standard pro elektronické dokumenty, vznikl jako rozšíření formátu PostScript. PostScript se zaměřuje na vektorový popis dokumentu pro účely tisku nebo zobrazení, ale sémantiku či tok textu opomíjí. To představuje bariéru pro nevidomé uživatele používající odečítače obrazovky. Problém řeší rozšíření PDF/UA resp. jeho podmnožinou Tagged PDF, které však dododnes většina nástrojů pro export do PDF neimplementuje vůbec, nebo neimplementuje správně.
Bibliography:" HERSH, Marion, JOHNSON, Michael A. (ed.). Assistive technology for visually impaired and blind people. Springer Science & Business Media, 2010.
" PDF Reference, sixth edition, Version 1.7, November 2006.
" Whitepaper: A Technical Introduction to PDF/UA - PDFlib GmbH
" UEBELBACHER, Andreas, BIANCHETTI, Roberto, RIESCH, Markus. PDF Accessibility Checker (PAC 2): The First Tool to Test PDF Documents for PDF/UA Compliance. In: International Conference on Computers for Handicapped Persons. Springer, Cham, 2014. p. 197-201.
" NGANJI, Julius T. The Portable Document Format (PDF) accessibility practice of four journal publishers. Library & Information Science Research, 2015, 37.3: 254-262.
" Armano, Tiziana, et al. "An overview on ICT for the accessibility of scientific texts by visually impaired students." Congresso Nazionale SIREM 2014. Sie-L Editore, 2015.
Responsible person: Petr Pošík