Detail of the student project

List
Topic:Vývoj uživatelského rozhranní pro webový prohlížeče pro nevidomé
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Development of a mobile web browser user interface for the blind
Bibliography:[1] Petr Svobodník. “Zpřístupnění mobilních telefonů se systémem Android pro nevidomé uživatele”. Diploma thesis. Czech Technical University in Prague, 2013.
[2] Mozilla Foundation. Gecko repository on Github. https://github.com/jostw/gecko/tree/master/mobile/android
[3] Chromium contributors. Chromium/Blink repository. https://chromium.googlesource.com/chromium/blink
[4] Ritwika Ghose, T. Dasgupta and A. Basu. Architecture of a web browser for visually handicapped people. 2010 IEEE Students Technology Symposium (TechSym), Kharagpur, 2010, pp. 325-329.
[5] J. Cofino, A. Barreto, F. Abyarjoo and F. R. Ortega. Sonifying HTML tables for audio-spatially enhanced non-visual navigation. 2013 Proceedings of IEEE Southeastcon, Jacksonville, FL, 2013, pp. 1-5.
Responsible person: Petr Pošík