Detail of the student project

List
Topic:Numerické modelování patologických vysokofrekvenčních oscilací v epileptickém mozku
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Vysokofrekvenční oscilace představují ukazatel epileptické tkáně v EEG. Mechanizmy, jakým způsobem je mozek schopný generovat oscilace s frekvencí vyšší než 300 Hz, nejsou doposud plně objasněny. Cílem diplomové práce je využití numerického modelování neuronální aktivity za účelem objasnění mechanizmů patologických oscilací.
Hlavní náplň projektu představuje modelování interakcí mezi populacemi nervových buněk a hodnocení, jakým způsobem se tyto složité interakce projeví na charakteru vysokofrekvenčních oscilací v EEG. Získaná dat pomohou lépe pochopit funkční organizaci epileptické tkáně a zvýšit diagnostickou výtěžnost vysokofrekvenčních oscilací za účelem lokalizace tkáně generující epileptické záchvaty před operací. V tomto výzkumném tématu se propojují numerické simulace společně s analýzou synchronizace, konektivity a číslicovým zpracováním signálu.
Práce bude probíhat v úzké spolupráci s neurovědci z EpiReC, kteří studují buněčné a síťové podklady vzniku těchto oscilací s pomocí nejmodernějších technik přímo v epileptickém mozku.

Vedoucí práce:
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

jiruskapremysl@gmail.com

Pracoviště
Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Bibliography: • Jiruska P, Alvarado-Rojas C, Schevon CA, Staba R, Stacey W, Wendling F, Avoli M. Update on the mechanisms and roles of high-frequency oscillations in seizures and epileptic disorders. Epilepsia. 2017 Aug;58(8):1330-1339. doi: 10.1111/epi.13830
• Ibarz JM, Foffani G, Cid E, Inostroza M, Menendez de la Prida L. Emergent dynamics of fast ripples in the epileptic hippocampus. J Neurosci. 2010 Dec 1;30(48):16249-61. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3357-10.2010
• Fink CG, Gliske S, Catoni N, Stacey WC. Network Mechanisms Generating Abnormal and Normal Hippocampal High-Frequency Oscillations: A Computational Analysis. eNeuro. 2015 May-Jun;2(3):ENEURO.0024-15.2015. doi: 10.1523/ENEURO.0024-15.2015
• Wendling F, Benquet P, Bartolomei F, Jirsa V. Computational models of epileptiform activity. J Neurosci Methods. 2016 Feb 15;260:233-51. doi: 10.1016/j.jneumeth.2015.03.027
Responsible person: Petr Pošík