Detail of the student project

List
Topic:Analýza dlouhodobých změn v dynamotypech epileptických záchvatů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Epileptický záchvat představuje krátké a přechodné narušení mozkové aktivity. Principy, na základě kterých epileptický mozek generuje záchvaty, stále nejsou dobře známy. Aplikace metod z oblasti dynamiky složitých systémů zásadně přispěly k pochopení vzniku, průběhu a ukončení záchvatů z dynamického pohledu. Na záchvat se v současnosti nahlíží jako na přechod mezi různými dynamickými stavy. Tyto přechody lze pomocí vhodných nástrojů dobře kvantifikovat a určit specifický „dynamotyp“ záchvatu. Na základě znalosti dynamotypu lze identifikovat kandidátní buněčné mechanizmy a procesy, které jsou podkladem vzniku záchvatu. Dynamotypy a mechanizmy, které spouští a ukončují záchvat, se však mohou měnit v průběhu onemocnění.
Cílem projektu je stanovení dynamotypů záchvatů v dlouhodobých EEG záznamech a charakterizace přechodů do záchvatů v obdobích s vysokou a nízkou pravděpodobností vzniku záchvatů. Projekt kombinuje metody číslicového zpracování EEG signálu společně metodami analýzy složitých systémů a pokročilými statistickými metodami.
Řešení diplomové práce bude probíhat ve spolupráci s neurovědci z EpiReC, kteří se ve svém výzkumu věnují mechanizmům vzniku záchvatů a studiu dlouhodobé dynamiky epileptické aktivity. Výstupy diplomové práce mohou významně přispět k objasnění podstaty dějů, které ovlivňují pravděpodobnost vzniku záchvatu.

Vedoucí
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. <jiruskapremysl@gmail.com>
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.

Pracoviště
Ústav fyziologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Bibliography:Literatura
• Chang WC, Kudlacek J, Hlinka J, Chvojka J, Hadrava M, Kumpost V, Powell AD, Janca R, Maturana MI, Karoly PJ, Freestone DR, Cook MJ, Palus M, Otahal J, Jefferys JGR, Jiruska P. Loss of neuronal network resilience precedes seizures and determines the ictogenic nature of interictal synaptic perturbations. Nat Neurosci. 2018 Dec;21(12):1742-1752. doi: 10.1038/s41593-018-0278-y.
• Jirsa VK, Stacey WC, Quilichini PP, Ivanov AI, Bernard C. On the nature of seizure dynamics. Brain. 2014 Aug;137(Pt 8):2210-30. doi: 10.1093/brain/awu133
• Schroeder GM, Diehl B, Chowdhury FA, Duncan JS, de Tisi J, Trevelyan AJ, Forsyth R, Jackson A, Taylor PN, Wang Y. Seizure pathways change on circadian and slower timescales in individual patients with focal epilepsy. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 May 19;117(20):11048-11058. doi: 10.1073/pnas.1922084117
• Saggio ML, Crisp D, Scott JM, Karoly P, Kuhlmann L, Nakatani M, Murai T, Dümpelmann M, Schulze-Bonhage A, Ikeda A, Cook M, Gliske SV, Lin J, Bernard C, Jirsa V, Stacey WC. A taxonomy of seizure dynamotypes. Elife. 2020 Jul 21;9:e55632. doi: 10.7554/eLife.55632
Responsible person: Petr Pošík