Detail of the student project

List
Topic:Využití DKI - MRI u pacientů s farmakorezistentní epilepsií na podkladě fokální kortikální dysplázie
Department: Algoritmy pro biomedicínské zobrazování
Supervisor:doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Diffusion kurtosis imaging (DKI) je varianta měření magnetickou resonancí sledující difuzní parametry zobrazované tkáně. Oproti klasickému DTI se signál měří při několika různých gradientních pulzech a získává se tak dostatek informaci pro zhodnocení negaussovského chování molekul vody při difúzi v komplexní struktuře mozkové tkáně. Je známo, že některé typy mozkových onemocnění vykazují změnu základních difuzních parametrů, ale v oblastech s fokální kortikální dysplázií předpokládáme, že difúze molekul vody bude více negaussovská. Zachycení takové změny může sloužit jako cenný indikátor malformované tkáně.
V této práci bude DKI měření využito u pacientů s epilepsií na podkladě FCD (fokální kortikální dysplázie) s cílem analyzovat míru změny difuzních parametrů vlivem onemocnění.

Práce bude probíhat v úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole a neurovědci z EpiReC zabývající se dlouhodobě problematikou cévní mozkové příhody a souvisejících onemocnění.
Téma propojuje technické znalosti (zpracování obrazu, návrh algoritmů) s prostředím lékařským neurověd.

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Ing. David Kala
Bibliography: • Tabesh, A. et al. (2011) ‘Estimation of tensors and tensor-derived measures in diffusional kurtosis imaging’, Magnetic Resonance in Medicine, 65(3), pp. 823–836. doi: 10.1002/mrm.22655.
• Lu, H. et al. (2006) ‘Three-dimensional characterization of non-gaussian water diffusion in humans using diffusion kurtosis imaging’, NMR in Biomedicine, 19(2), pp. 236–247. doi: 10.1002/nbm.1020.
Responsible person: Petr Pošík