Detail of the student project

List
Topic:Metody hodnocení poškození hematoenefalické bariéry, hemodynamických a farmakokinetických parametrů na podkladě DCE-MRI u pacientů s cévní mozkovou příhodou
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:DCE-MRI (dynamic contrast enhancement) je vyšetření magnetickou resonancí, během kterého je pacientovy zavedena jednorázová dávka kontrastní látky do krevního oběhu. Ta se na MRI projeví postupným nárůstem a poklesem intenzity signálu, jak látka postupně protéká cévním řečištěm a proniká do tkání. Pomocí matematického modelování naměřené křivky signálu je následně možné dopočítat i farmakokinetické parametry sledované tkáně.
V tomto projektu je DCE-MRI využito pro sledování míry poškození hematoencefalické bariery u pacientů po cévní mozkové příhodě.

Náplň projektu představuje modelování farmakokinetických parametrů mozkové tkáně skloubenou s analýzou obrazu.

Práce bude probíhat v úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole a neurovědci z EpiReC zabývající se dlouhodobě problematikou cévní mozkové příhody a souvisejících onemocnění.
Téma propojuje technické znalosti (zpracování obrazu, matematické modelování) s lékařským prostředím neurovědních oborů.

Vedoucí
doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Ing. David Kala

Pracoviště
Fyziologický ústav Akademie věd ČR
Bibliography: • Kanazawa, Y., Hayashi, H. and Harada, M. (2015) ‘Clinical Approach of T 1 -mapping for Hemodynamic Analysis’, v.
• Tofts, P. (2010) ‘T1-weighted DCE Imaging Concepts: Modelling, Acquisition and Analysis’, Signal, 500(450), p. 400.
• Heye, A. K. et al. (2016) ‘Tracer kinetic modelling for DCE-MRI quantification of subtle blood-brain barrier permeability’, NeuroImage. The Authors, 125, pp. 446–455. doi: 10.1016/j.neuroimage.2015.10.018.
Responsible person: Petr Pošík