Detail of the student project

List
Topic:Vytvoření úlohy posilovaného učení v prostředí PyBullet
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:(1) Navrhněte vlastní úlohu posilovaného učení
(2) Vytvořte odpovídající svět v prostředí PyBullet
(3) Vytvořte Python interface kompatibilní s Open AI gym.
Bibliography:https://pybullet.org/wordpress/
https://gym.openai.com/
Responsible person: Petr Pošík