Detail of the student project

List
Topic:Bezkolizní systém pro robotickou helikopteru
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jan Chudoba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Úkolem bude modifikovat řídicího systému robotické helikoptéry poskytnuté pracovištěm vedoucího tak, aby neumožnil pohyb vedoucí ke kolizi helikoptéry s překážkami v jejím okolí. Pro zmapování okolí bude třeba zvolit vhodný senzorický systém.
Bibliography:student ji získá v rámci rešerše, případně dodá vedoucí práce
Responsible person: Petr Pošík