Detail of the student project

List
Topic:Návrh terapeutické aplikace pro snížení digitálních závislosti
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:1) Seznamte se s problematikou digitálních závislostí
2) Navrhněte mobilní aplikaci, která pomůže redukovat závislost na nových mediích
3) Aplikaci otestujte na 5 uživatelích
Bibliography:K. Lukavska, The effects of parental control and warmth on problematic internet use in adolescents: A prospective cohort study, Journal of Behavioral Addictions, 2020

K. Lukavska, The immediate and long-term effects of time perspective on Internet gaming disorder, Journal of Behavioral Addictions, 2020

Vondrackova, P., & Gabrhelık, R. (2016). Prevention of internetaddiction: A systematic review.Journal of Behavioral Addic-tions,5(4), 568–579
Responsible person: Petr Pošík