Detail of the student project

List
Topic:Detekce nevhodných promluv v průběhu konverzace.
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jakub Konrád
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Jedním ze zásadních problémů konverzační umělé inteligence je detekce a zamezení interakce s nevhodným obsahem, a to jak ze strany uživatele, který často testuje limity systému, tak ze strany systému samotného, který často využívá externí zdroje informací, nad kterými nemá plnou kontrolu.

Cílem projektu je vytvořit modul který je možno zapojit do systému konverzační umělé inteligence. Tento modul bude sledovat promluvy pocházející jak od systému, tak od uživatele, klasifikovat jako vhodné a nevhodné je a nevhodné promluvy označí, tak aby je systém mohl odpovídajícím způsobem zpracovat.
Bibliography:Wu, Shengqiong, Hao Fei, and Donghong Ji. "Aggressive Language Detection with Joint Text Normalization via Adversarial Multi-task Learning." CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing. Springer, Cham, 2020.

Pitsilis, Georgios K., Heri Ramampiaro, and Helge Langseth. "Detecting offensive language in tweets using deep learning." arXiv preprint arXiv:1801.04433 (2018).

Alsafari, Safa, Samira Sadaoui, and Malek Mouhoub. "Effect of Word Embedding Models on Hate and Offensive Speech Detection." arXiv preprint arXiv:2012.07534 (2020).

Gaydhani, Aditya, et al. "Detecting hate speech and offensive language on twitter using machine learning: An n-gram and tfidf based approach." arXiv preprint arXiv:1809.08651 (2018).
Responsible person: Petr Pošík