Detail of the student project

List
Topic:Tvorba tréninkových modulů do virtuálního robotického prostředí myGym
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Vytvořte nové tréninkové moduly do robotického virtuálního simulátoru vyvíjeného na ČVUT. Moduly budou obsahovat nové prostředí, úlohy, roboty. Otestujte nové moduly pomocí evaluačních mechanismů.
Bibliography:https://github.com/incognite-lab/myGym
Responsible person: Petr Pošík