Detail of the student project

List
Topic:Řízení letu malé robotické helikoptéry po trajektorii
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je implementace řídicí metody pro malou robotickou helikoptéru, realizující její pohyb po zadané trajektorii. Součástí práce je modelování a návrh regulátoru, proto je vhodné mít alespoň základy z předmětů v oblasti identifikace a automatického řízení. Helikoptéra bude lokalizována externím lokalizačním systémem. Předpokládá se praktická práce s reálnou helikoptérou DJI Tello. Téma je možné rozšířit na řízení malého roje/formace helikoptér.
Responsible person: Petr Pošík