Detail of the student project

List
Topic:Automatická charakterizace vlastností laserového svazku
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Vojtěch Vozda, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Projekt AbloCAM je zaměřen na automatickou charakterizaci vysoce intenzivních fokusovaných laserových svazků metodou ablačních otisků. Jednou z jeho součástí je automatizovaný mikroskop, k němuž je vyvinuto uživatelské rozhraní na platformě PyQt. Další částí je software pro automatickou segmentaci ablačních kontur využívající hluboké učení.

Cílem této práce je propojení rozhraní mikroskopu s modulem pro analýzu sesbíraných fotek a následné otestování na reálných datech. Práci lze tedy rozdělit na tři části, z nichž první je především programovací (komunikace mezi dvěma nezávislými moduly), druhá experimentální (sběr dat pomocí mikroskopu) a třetí analytická (vyhodnocení dat a popis vlastností měřeného laserového svazku).

Práce bude probíhat v úzké spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR.
https://www.fzu.cz/en/research/projects/towards-ablocam-fundamental-approaches-automated-ablation-desorption-imprinting
Bibliography:J. Chalupský, et al., "Spot size characterization of focused non-Gaussian X-ray laser beams," Opt. Express 18, 27836-27845 (2010)

K. Juráňová, et al., "AbloCAM: a versatile optomechanical, semi-automated tool for an in situ characterization and optimization of focused XUV/x-ray laser beam," Proc. SPIE 11035, 1103506 (2019)
Responsible person: Petr Pošík