Detail of the student project

List
Topic:Separovatelnost shluků v mnoharozměrných biomedicinských datech
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:V řadě biomedicinských problémů se setkáme s velmi vysokou inter-individuální variabilitou - tj např. velmi heterogenním chováním napříč jednotlivci s konkrétní diagnózou. To vede výzkumníky často k přesvědčení, že se může jednat o více biologických příčin, projevujících se obdobnými symptomy, a tudíž k aplikaci shlukovacích metod na mnohorozměrná biomedicínská data. Rozhodnout však na základě dat o existenci více shluků je nesnadné - ač některé objektivní metody existují (např. Tibshirani 2001), jejich platnost není univerzální. Cílem projektu je pomocí série simulací i reálných datasetů z oblasti psychiatrického výzkumu prozkoumat vliv multikolinearity a šumu na separovatelnost shluků.
Responsible person: Petr Pošík