Detail of the student project

List
Topic:Webová aplikace pro sběr dialogových dat a instant messaging
Department: Analýza a interpretace biomedicínských dat
Supervisor:Ing. Jindřich Prokop
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je vytvoření webové aplikace pro odborníky pomáhající kuřákům odvyknout kouření přes real-time chat. Jádrem aplikace je chat s klientem v reálném čase integrující přes API neurální model pro automatický návrh odpovědí. Další funkcionality se odvíjí od tohoto základního cíle: přihlašování odborníků, jednoduchá správa klientů, zobrazení historie rozhovorů a dalších informací během probíhající konverzace, možnost interních poznámek, případně plánovaní sezení. Zprávy pro klienty bude aplikace posílat jednak zpět neurálnímu modelu pro zlepšení funkce, jednak do IM aplikace klienta (Signal, WhatsAppm ...).
Responsible person: Petr Pošík