Detail of the student project

List
Topic:Určení parametrů laserového paprsku
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Pavel Krsek, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:U polovodičového laserového modulu je potřeba určit základní parametry vyzařovaného paprsku. Těmito parametry je místo zaostření, šířka paprsku a směr paprsku. Měření se provádí kamerou v různé vzdálenosti od modulu (kolmo k paprsku). Získané snímky je třeba vyhodnotit a určit z nich parametry paprsku. Součástí práce je seznámení s teoretickým modelem paprsku.
Bibliography:Y. Cai, Q. Lin: The elliptical Hermite–Gaussian beam and its propagation through paraxial systems. Optics Communications. Vol. 207, Issues 1–6, 139-147, Elsevier 2002.
Z. Meia, J. Gua, D. Zhao: The elliptical Laguerre–Gaussian beam and its propagation. Optik 118(1):9-12, Elsevier 2006
Responsible person: Petr Pošík