Detail of the student project

List
Topic:Automatické vyhodnocování slovních úloh
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. RNDr. Daniel Průša, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je
1. vytvořit datovou sadu matematických slovních úloh v češtině čítající alespoň 5000 instancí,
2. navrhnout a natrénovat neuronovou síť, která pro vstupní slovní úlohu v textové podobě vydedukuje odpověď na jednoduchou otázku.

U každé slovní úlohy bude v datasetu uveden aritmetický výraz, který úlohu řeší, a výsledek. Obtížnost slovních úloh se předpokládá na úrovni 1. až 4. třídy ZŠ. Zdrojem slovních úloh budou existující datasety s úlohami v angličtině (Alg514, Dolphin18K, AllArith, MAWPS, AQuA),
učebnice matematiky a webové aplikace sloužící k procvičování matematiky. Pro úlohy v angličtině bude použit strojový překlad s následnou manuální kontrolou.

Neuronová síť bude zpracovávat vstupy sestávající ze zadání slovní úlohy a jednoduché otázky, jejíž vyřešení vyžaduje vyextrahovat dva číselné údaje a aplikovat na ně jednu aritmetickou operaci. Platí ale, že slovní úloha může obsahovat větší množství číselných údajů, ne všechny se k vyřešení jednoduché otázky tedy využijí.
Bibliography:[1] I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville: Deep Learning, The MIT Press, 2016.
[2] J. Kadlec, D. Průša: Solvers for Mathematical Word Problems in Czech, Proceedings of the 20th Conference Information Technologies - Applications and Theory, 2020.
Responsible person: Petr Pošík