Detail of the student project

List
Topic:Comparing 3D reconstruction systems
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Matlab/Python/C++, basic knowledge about 3D computer vision.
Responsible person: Petr Pošík