Detail of the student project

List
Topic:Autonomní auta - nové deep learning metody počítačového vidění pro samořiditelná auta
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Lukáš Neumann, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Vašim úkolem bude analyzovat současné (state-of-the-art) metody pro detekci objektů (ostatních aut, chodců, atp) v obraze a LIDARu na skutečných datech z reálného provozu, najít jejich limitace a problémy, a navrhnout jejich vylepšení.

V rámci projektu je i možnost spolupráce s průmyslovým partnerem, který tyto algoritmy skutečně dodává do mnoha značek aktuálně vyráběných automobilů.
Responsible person: Petr Pošík