Detail of the student project

List
Topic:Simulátor pozemního robotu v obecném terénu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Jan Chudoba
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Prostudujte dostupné simulátory používané v mobilní robotice a vyberte simulátor vhodný pro testování metod navigace ve složitém/nerovném terénu. Nakonfigurujte systém podle požadavků vedoucího práce a podle potřeby systém rozšiřte. Požadované funkce na simulované senzory zahrnují laserové dálkoměry a kameru. Funkci systému demonstrujte na vhodné úloze navigace autonomního robotu (např. detekce průjezdnosti terénu před robotem).
Responsible person: Petr Pošík