Detail of the student project

List
Topic:Robotický manipulátor pro bezpilotní dron
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Daniel Heřt
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte robotický manipulátor pro bezpilotní dronu (UAV). Jako základ je možné použít práci studentů před vámi.
1) Seznamte se se servomotory, mikrokontroléry STM32 a teorií robotických manipulátorů
2) Vytvořte mechanizmus manipulátoru a jeho koncového činitele
3) Vyřešte Zpětnou Kinematickou Úlohu (IKT) pro vámi sestrojený manipulátor
4) Implementujte řízení servomotorů na mikrokontroleru STM32 a řízení manipulátoru jako celku pomocí ROS z počítače drony.
Klíčová slova: STM32, Vestavěné Systémy, Robotický Manipulátor, IKT, ROS, UAV
Bibliography:Carmine Noviello: Mastering STM32
Lynch, Park: Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control
Anis Koubaa: Robot Operating System (ROS) The Complete Reference (Volume 3)
Kernighan, Ritchie: C Programming Language
Responsible person: Petr Pošík