Detail of the student project

List
Topic:Detekce zubních kazů z rentgenových snímků
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte, naimplementujte a otestujte metodu pro detekci zubních kazů z rentgenových snímků typu "bitewing".

1. Seznamte se s existujícími metodami pro detekci objektů zájmu v obrazů a s metodami pro zpracování rentgenových snímků zubů.

2. Seznamte se s databází obrázků, naučte se načítat a případně předzpracovat obrázky a anotace,

3. Implementujte některou existující metodu detekce objektu na základě hlubokého učení a otestujte ji na našich datech.

Bibliography:Srivastava et al: Detection of Tooth caries in Bitewing Radiographs using Deep .Learning. NIPS 2017 workshop on Machine Learning for Health.

Jae-Hong Lee et al: Detection and diagnosis of dental caries using a deep learning-based convolutional neural network algorithm. Journal of Dentistry 2018

Moran et al: Classification of Approximal Caries in Bitewing Radiographs Using Convolutional Neural Networks. Sensors 2021

Yusuf Bayraktar, Enes Ayan: Diagnosis of interproximal caries lesions with deep convolutional neural network in digital bitewing radiographs. Clinical Oral Investigation, 2021.


Responsible person: Petr Pošík