Detail of the student project

List
Topic:Systém pro zpracování proudů dat pro Semantic Big Data Historian
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Václav Jirkovský
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Dostupné systémy na zpracování proudů dat se od sebe výrazně liší svými vlastnostmi, které signifikantně ovlivňují vlastní i následné zpracování. Cílem projektu je navrhnout postup, jakým vybrat vhodný framework pro danou aplikaci či dostupný HW s důrazem na průmyslovou oblast.
V rámci projektu se očekává report s analýzou klíčových vlastností jednotlivých projektů a jejich porovnání s ohledem na průmyslovou doménu. Na základě tohoto porovnání navrhnout způsob výběru vhodného systému podle dané aplikace, pokud na základě vlastností systémů bude toto relevantní.
Responsible person: Petr Pošík