Detail of the student project

List
Topic:Konfigurace Semantic Big Data Historianu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Václav Jirkovský
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Při spouštění systému SBDH je potřebná konfigurace mnoha parametrů i výběr správných zařízení, se kterými bude probíhat komunikace. Velkou část těchto parametrů je možné automatizovat. Cílem projektu je usnadnění této konfigurace uživateli, jak po stránce lepšího rozhraní, tak i po stránce případné automatizace. V rámci tohoto projektu se od vás očekává report popisující parametry konfigurace (podstatné ze strany uživatele i dané aplikace, proto bude potřeba se seznámit s komunikací a řízením v doméně průmyslové automatizace). Dále možnost automatické konfigurace připojení dostupných zařízení na základě jejich nabízených služeb. V neposlední řadě i specifikace uživatelského rozhraní konfigurace. Téma je možné dále rozpracovat v BP.
Responsible person: Petr Pošík