Detail of the student project

List
Topic:Rozšíření služeb graphs.felk.cvut.cz
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Marko Genyk-Berezovskyj
Announce as:Diplomová práce, Semestrální projekt
Description:Seznamte se s aplikací graphs.felk.cvut.cz a navrhněte její rozšiření.
Rozšířeni poskytne analogické služby a výpočty pro soubory
grafů, ktere jsou uloženy na webu mimo existující aplikaci.
V návrhu využijte výpočetní prostředky integrované ve stávající aplikaci
a uvažte, zda jsou postačující nebo zda vyžadují aktualizaci.
Rozhraní rozšířené aplikace buď navrhněte na základě již existujícího
rozhraní nebo navrhněte vlastní, při zachování většiny funkcionality.
Bibliography:Handbook of Graph Theory, ed. by Jonathan L. Gross and Jay Yellen,
CRC Press , 2003;

Graph Theory and Its Applications, ed. by by Gross, Jonathan L., Yellen, Jay, Chapman and Hall/CRC (2005).
Responsible person: Petr Pošík