Detail of the student project

List
Topic:Vylepšení pohybových schopností robota Spot v simulátoru
Department: Vidění pro roboty a autonomní systémy
Supervisor:Mgr. Martin Pecka, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Úkolem studenta je nastudovat literaturu [1] a [2] a reimplementovat tam popsané metody pro pohyb čtyřnohých robotů na simulační model robota Spot. Výstupem projektu bude kód pro řízení simulovaného robota v nerovném terénu a popis úprav daných metod, které byly potřeba při reimplementaci z platformy Anymal na platformu Spot, která má mírně odlišnou morfologii.

Dále bude v práci popsán postup, který je třeba aplikovat, aby vytvořený simulační model efektivně fungoval s robotem, na kterého byl přidán dodatečný náklad o známých vlastnostech.
Bibliography:[1] Learning Quadrupedal Locomotion over Challenging Terrain
https://arxiv.org/abs/2010.11251

[2] Learning robust perceptive locomotion for quadrupedal robots in the wild
https://arxiv.org/abs/2201.08117
Responsible person: Petr Pošík