Detail of the student project

List
Topic:Vylepšení pohybových schopností robota Spot v simulátoru
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Martin Pecka, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Již máme zprovozněnou základní simulaci čtyřnohého robota Spot v simulátoru Ignition Gazebo. Tato základní implementace ale funguje dobře jen pro pohyb po rovině a neumí zužitkovat informace o tvaru okolního terénu. Úkolem studenta je implementovat jednoduchý lokální mapovač, porovnat jeho výstupy s výstupy lokálního mapovače na reálném Spotu, a pak na základě techto dat vylepšit stávající řídicí algoritmus, aby umožnil pohyb robota po komplexnějším terénu. Student se v rámci projektu naučí základy práce s ROS (Robot Operating System).
Bibliography:https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/85490

https://github.com/chvmp/champ
Responsible person: Petr Pošík