Detail of the student project

List
Topic:Systém pro detekci a klasifikaci objektů na vodě
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Student naimplementuje a experimentálně verifikuje systém pro detekci objektů (odpadky) plujících na vodní ploše s využitím palubních senzorů dronu. Cílem práce bude odhadnout hustotu odpadků v různých částech vodní plochy a následně klasifikaci jednotlivých kusů do několika předem zvolených tříd pro usnadnění automatického sběru těchto odpadků. Vlastní sběr odpadků není součástí tohoto zadání.
Responsible person: Petr Pošík