Detail of the student project

List
Topic:Taktilní senzor na bázi grafenu pro robotický gripper
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Jedná se o aplikaci nového resistivního senzoru na bázi grafenu vyvinutého ve Fyzikálním ústavu AV ČR (https://www.fzu.cz/en/people/ing-jiri-cervenka-phd, Kumar et al, 2022) pro robotickou manipulaci s křehkými předměty. Cílem je ověřit funkčnost tohoto unikátního senzoru v praktické robotické úloze.
Bibliography:Kumar, P., Šilhavík, M., Zafar, Z. A., & Cervenka, J. (2022). Contact resistance based tactile sensor using covalently cross-linked graphene aerogels. Nanoscale.
Lambeta, M., Chou, P. W., Tian, S., Yang, B., Maloon, B., Most, V. R., ... & Calandra, R. (2020). DIGIT: A novel design for a low-cost compact high-resolution tactile sensor with application to in-hand manipulation. IEEE Robotics and Automation Letters, 5(3), 3838-3845.
Yuan, W., Dong, S., & Adelson, E. H. (2017). Gelsight: High-resolution robot tactile sensors for estimating geometry and force. Sensors, 17(12), 2762.
https://syntouchinc.com/technology/
Responsible person: Petr Pošík