Detail of the student project

List
Topic:Elektronická kůže pro robota Spot
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Jedná se o rozšíření prototypu robotické kůže na magnetické bázi inspirované Reskin (https://reskin.dev/, Bhirangi et al. 2021). Cílem je ověření použitelnosti metody a navrhovaného přístupu a návrh plošného senzoru, tak aby jím bylo možné například osadit hřbet robota Spot a rozpoznat a reagovat na interakci s člověkem.
Bibliography:Albini, A., Denei, S., & Cannata, G. (2017). On the recognition of human hand touch from robotic skin pressure measurements using convolutional neural networks. In 2017 26th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN) (pp. 950-955). IEEE.
Bhirangi, R., Hellebrekers, T., Majidi, C., & Gupta, A. (2021). ReSkin: versatile, replaceable, lasting tactile skins. CoRL 2021. [https://openreview.net/pdf?id=87_OJU4sw3V]
Bartolozzi, C., Natale, L., Nori, F., & Metta, G. (2016). Robots with a sense of touch. Nature materials, 15(9), 921-925.
Cheng, G., Dean-Leon, E., Bergner, F., Olvera, J. R. G., Leboutet, Q., & Mittendorfer, P. (2019). A comprehensive realization of robot skin: Sensors, sensing, control, and applications. Proceedings of the IEEE, 107(10), 2034-2051.
Responsible person: Petr Pošík