Detail of the student project

List
Topic:Flexibilní systém pro cloudové simulace dronů s využitím MRS UAV systému
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Petr Štibinger
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem projektu je vytvořit flexibilní systém umožňující pohodlnou správu cloudových simulací ve výzkumu bezpilotních prostředků. V rámci projektu se seznámíte s MRS UAV systémem, který aktuálně používáme pro vývoj bezpilotních prostředků (dronů). Vytvořte jednoduché uživatelské rozhraní pro simulátor Gazebo, které umožní automatizaci simulovaných scénářů nasazení skupin dronů v různých prostředích, a s využitím různých typů senzorů. Práci je možno dále rozšiřovat o napojení na Docker kontejnery nebo server běžící na cloudu.
Bibliography:[1] Baca, Tomas, et al. "The MRS UAV system: Pushing the frontiers of reproducible research, real-world deployment, and education with autonomous unmanned aerial vehicles." Journal of Intelligent & Robotic Systems 102.1 (2021): 1-28.
[2] Štibinger, Petr. "MRS Drone spawner." Online (2020): https://ctu-mrs.github.io/docs/simulation/drone_spawner.html
Responsible person: Petr Pošík