Detail of the student project

List
Topic:Návrh a stavba flexibiního létajícího robotu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Robert Pěnička, Ph.D.
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Cílem práce je návrh a stavba nového létajícího robotu (dronu) který využije flexibilní prvky konstruckce. Tradiční drony používají pouze tuhé prvky konstrukce a rychle se pohybující vrtule, které jsou nebezpečné v případě nárazu nebo pádu. V rámci projektu bude úkolem navrhnout dron využívající flexibilní prvky namísto klasických tuhých prvků, a tím zvýšit jak jejich bezpečnost tak i manévrovatelnost.
Responsible person: Petr Pošík