Detail of the student project

List
Topic:Prostředí pro spuštění a vyhodnocení robotických experimentů v Julia
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:RNDr. Miroslav Kulich, Ph.D.
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Ve skupině Inteligentní a mobilní robotiky (IMR) vyvíjíme řadu algoritmů, jejichž vlastnosti s různým nastavením parametrů je potřeba experimentálně ověřit a porovnat se stávajícími metodami. Cílem práce bude vytvořit dvě aplikace v programovacím jazyku Julia:
1) Aplikaci, která zajistí postupné spuštění daných algoritmů (programů) s definovanými parametry a daným počtem opakování a uložení výstupů pro další zpracování.
2) Nástroj pro zpracování výsledků experimentů, jehož výstupem budou tabulky a grafy ve specifikovaném formátu.

Pro práci na projektu nejsou potřeba speciální znalosti, pouze ochota učit se novým věcem (zejména naučit se jazyk Julia).

Kontakt: kulich@cvut.cz (IMR)


Responsible person: Petr Pošík