Detail of the student project

List
Topic:Tvorba modulů pro humanoidního robota Pepper
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Michal Vavrečka
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Student se seznámí s robotem Pepper a jeho simulačním softwarem Gazebo. Po prozkoumání stávajících modulů sloužících k modelování jednotlivých kognitivních funkcí (pozornost, vnímaní, paměť, orientace, rozhodování, ovladání motoriky) vytvoří vlastní komponenty pro tento systém. Ty budou následně otestovány v simulátoru. Student si může vybrat vhodnou testovací úlohu
Bibliography:http://doc.aldebaran.com/2-4/home_pepper.html
Responsible person: Petr Pošík