Detail of the student project

List
Topic:Experimenty s mobilními roboty v reálném prostředí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:V rámci výzkumu skupiny Inteligentní a mobilní robotiky byla vyvinuta a implementována řada algoritmů pro navigaci mobilních robotů, které byly testovány v simulátoru. Cílem této práce by bylo upravit vybrané metody tak, aby mohly být spuštěny na reálných robotech (TurtleBot, Husky) a experimentálně ověřit chování a vlastnosti těchto metod v reálném prostředí.

Kontakt: kulich@cvut.cz, IMR
Responsible person: Petr Pošík