Detail of the student project

List
Topic:Analýza složitosti úloh pohybu multirobotických týmů pomocí strojového učení
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. David Zahrádka
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:K řešení problémů v oblasti plánování pohybu týmu robotů existuje mnoho dostupných algoritmů. Pro praktické využití je však důležité zvolit algoritmus takový, který odpovídá složitosti úlohy, aby se zamezilo přílišné náročnosti na výpočetní prostředky. Složitost multi-robotické úlohy je mnohdy dána vlastnostmi, které mohou být předem známy, jako například její mapa. Cílem této práce bude návrh a aplikace algoritmu strojového učení, který využije předem známých informací o úloze k predikci její složitosti.
Kontakt: david.zahradka@cvut.cz, IMR
http://imr.ciirc.cvut.cz/People/DavidZ
Responsible person: Petr Pošík