Detail of the student project

List
Topic:Plánování trajektorie v reálném čase na principu vzorkování pro soutěž autonomních závodních aut F1/10
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. David Zahrádka
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Při autonomních závodech F1/10 je důležité plánovat bezkolizní trajektorie zajišťující nejrychlejší průjezd závodní drahou. Cílem tohoto projektu bude vývoj algoritmu pro plánování trajektorie v reálném čase pomocí vzorkování predikované odezvy závodního auta na akční zásah.
Kontakt: david.zahradka@cvut.cz, IMR
http://imr.ciirc.cvut.cz/People/DavidZ
Bibliography:- https://f1tenth.org/
Responsible person: Petr Pošík