Detail of the student project

List
Topic:Metaheuristiky pro problematiku sběru a doručení předmětů flotilou autonomních robotů v autonomních skladech
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. David Zahrádka
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Pro funkci autonomních skladů, kde převoz předmětů zajišťují autonomní mobilní roboti, je důležité plánování bezkolizních cest, které jsou z jistého hlediska optimální. Tento problém je modelován optimalizačním problémem Multi-agent Multi-item Pickup and Delivery. Cílem tohoto projektu je vývoj metaheuristického algoritmu pro řešení tohoto problému.
Kontakt: david.zahradka@cvut.cz, IMR
http://imr.ciirc.cvut.cz/People/DavidZ
Responsible person: Petr Pošík