Detail of the student project

List
Topic:Zlepšování kvality plánování tras pro autonomní inspekci mobilním robotem
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:• Ve skupině Inteligentní a Mobilní Robotiky na CIIRC ČVUT vyvíjíme algoritmy pro plánování časově-efektivních tras pro mobilní roboty operující v alespoň částečně známém prostředí s překážkami. Úloha autonomní inspekce spočívá v prohlédnutí (s pomocí senzoru) zadaných oblastí nebo celého prostředí v co nejkratším čase.

• Naše existující algoritmy pro úlohu inspekce nalézají poměrně kvalitní počáteční trasy, které je však v principu možno ještě dodatečně zlepšovat—vyhlazovat a tím zkracovat. Cílem práce studenta bude na základě konzultací s vedoucím a studiem relevantní literatury navrhnout a naprogramovat algorithmus pro vyhlazování existujících řešení problému autonomní inspekce.

• Zájemci mohou své řešení ověřit i na robotických simulacích, případně reálných robotech, které jsou v naší laboratoři k dispozici.

• Nabízím aktivní přístup k vedení práce.

• Kontakt: jan.mikula@cvut.cz

• Web: http://imr.ciirc.cvut.cz/People/Jan

• Laboratoř: http://imr.ciirc.cvut.cz/Lab/Lab

• IMR CIIRC ČVUT
Responsible person: Petr Pošík