Detail of the student project

List
Topic:Experimenty s mobilním robotem TIAGo++
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:IMR
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:• Ve skupině Inteligentní a Mobilní Robotiky na CIIRC ČVUT vyvíjíme algoritmy pro plánování časově-efektivních tras pro mobilní roboty operující v alespoň částečně známém prostředí s překážkami. Základní úlohy v této oblasti jsou dvě: inspekce a hledání. Úloha inspekce spočívá v prohlédnutí (s pomocí senzoru) zadaných oblastí nebo celého prostředí v co nejkratším čase. Úloha hledání předpokládá objekt zájmu ukrytý někde v prostředí a cílem je ho v co nejkratším čase nalézt (detekovat pomocí senzoru). V úloze hledání může navíc figurovat dodatečná informace o hledaném cíli, například pravděpodobnosti jeho výskytu v určitých oblastech.

• Cílem této práce bude upravit vybrané metody pro výše popsané úlohy tak, aby mohly být spuštěny na reálném robotu TIAGo++, který je kompatibilní se systémem ROS. Následně student experimentálně ověří chování a vlastnosti těchto metod v reálném prostředí.

• Téma je vhodné pro prakticky zaměřené studenty.

• Nabízím aktivní přístup k vedení práce.

• Kontakt: jan.mikula@cvut.cz

• Web: http://imr.ciirc.cvut.cz/People/Jan

• Laboratoř: http://imr.ciirc.cvut.cz/Lab/Lab

• IMR CIIRC ČVUT
Responsible person: Petr Pošík