Detail of the student project

List
Topic:Vizuální segmentace objektů pro úlohy inspekce a navigace robotů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Viktor Kozák
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Metody detekce a segmentace objektů v obraze jsou nedílnou součástí řady praktických robotických aplikací. Studentovým úkolem bude provést průzkum metod pro detekci a segmentaci objektů v obraze a jejich využití v robotických úlohách. Práce bude zaměřena na využití neuronových sítí v kombinaci s klasickými metodami počítačového vidění. Vybrané metody budou testovány na veřejných (či vlastních) datasetech a experimentálně ověřeny ve vybrané ukázkové úloze (navigace robotů, prohledávání a mapování prostředí, segmentace, lokalizace a inspekce objektů). Pro práci jsou k dispozici data z reálných aplikací a různé typy mobilních robotů a manipulátorů z laboratoře IMR.
Responsible person: Petr Pošík