Detail of the student project

List
Topic:Detekce stromů nakažených kůrovcem pomocí autonomního bezpilotního letounu
Department: Multirobotické systémy
Supervisor:Ing. Matouš Vrba
Announce as:Diplomová práce, Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Navrhněte a implementujte systém pro detekci stromů nakažených lýkožroutem smrkovým pomocí autonomního bezpilotního letounu prolétajícího pod úrovní korun stromů a vybaveného RGB kamerou a LiDARem. Vstupem systému jsou data z palubních senzorů drony a výstupem jsou lokace jednotlivých stromů, jejich diagnóza a míra jistoty diagnózy. Systém by měl využívat různé příznaky nákazy, jako jsou drtinky, oschlé jehličí, opadaná kůra apod. Cílem projektu je autonomní monitorování a přesné mapování nákazy kůrovcem v lesích.
Bibliography:O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox, "U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation," International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention, 2015.
X. Zhou, D. Wang and P. Krähenbühl, "Objects as Points", arXiv 1904.07850, 2019.
Responsible person: Petr Pošík