Detail of the student project

List
Topic:Segmentace zubních výplní z rentgenových "bitewing" obrázků
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Úkolem projektu je návrh, implementace a experimentální ověření
algoritmu pro segmentaci zubních výplní z rentgenových "bitewing"
obrázků.

Postup:

1. Seznamte se daty (obrázky + segmentace), načtěte je a
zobrazte. Data zkonvertujte do vhodného formátu a ověřte
jejich kvalitu.


2. Seznamte se se segmentační metodou U-net a vyhodnoťte její
funkčnost na daném problému.

3. [Volitelně] Navrhněte a otestujte vylepšení metody.

4. [Volitelně] Navrhněte a otestujte algoritmus pro rozlišení
jednotlivých druhů výplní
Bibliography:Ronneberger, Olaf, Philipp Fischer, and Thomas Brox. "U-net:
Convolutional networks for biomedical image segmentation."
MICCAI: International Conference on Medical image computing and
computer-assisted intervention. Springer, Cham, 2015.

Kunt L. "Dental caries detection from bitewing X-ray images.",
diplomová práce ČVUT FEL, 2022.
Responsible person: Petr Pošík