Detail of the student project

List
Topic:Aktivní učení pro sémantickou segmentaci mračen bodů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:MSc. Ruslan Agishev
Announce as:Bakalářská práce, Semestrální projekt
Description:Applying active learning techniques for semi-autonomous annotation of point cloud data for semantic segmentation
Bibliography:[1] B. Settles, Active Learning Literature Survey, CS Technical Report, https://burrsettles.com/pub/settles.activelearning.pdf
[2] J. Prendki, An Introduction to Active Learning, ODSC, https://opendatascience.com/an-introduction-to-active-learning/
[3] Active Learning Tutorial, https://towardsdatascience.com/active-learning-tutorial-57c3398e34d
Responsible person: Petr Pošík